شرکت تولیدی فولاد صنعت

پروانه بهره برداری معدنی

افزایش 8 درصدی صدور پروانه بهره برداری معدنی

آمار های منتشر شده از سمت وزارت صمت حاکی از صدورحدود 566 مورد پروانه بهره‌برداری معدنی درطول سال گذشته است،
آماری که در مقایسه با مدت مشابه سال قبلتر نشان‌دهنده رشد حدود 8 درصدی است.

افزایش اشتغال زایی در صدور پروانه بهره برداری معدنی:

اشتغال به کارحدود چهار هزار و563 نفر از محل این پروانه‌های بهره‌برداری پیش‌بینی شده است
که در ارزیابی با سال 98 افزایش حدودا 3.3 درصدی داشته است.
برپایه این گزارش، تا پایان بهمن‌ماه امسال 877 فقره پروانه اکتشاف صادر شد.
همچنین هزینه عملیات اکتشاف در این مدت به یک‌هزار و 302میلیارد ریال رسید
که رشد 28.2 درصدی در مقایسه با مدت مشابه پارسال نشان می‌دهد.

نقش اکتشافات معدنی در توسعه کشور:

اکتشافات معدنی از اقدام‌های اساسی و زیربنایی برای توسعه بخش معدن وتوسعه اقتصادی کشور به شمار می‌رود 
که در سال‌های گذشته، تقریبا به فراموشی سپرده شده
وفعالیت کمتری در این بخش انجام می‌شد،
اما در سال‌های اخیرفعالیت های ارزشمند در این زمینه شکل گرفته است
که در وزارت صمت نیز توجهات لازم صورت پذیرفته است.
لزوم جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی در این راستا اهمیت دارد.
که این میزان به حدود بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

منبع خبر : سایت اخبار فولاد