شرکت تولیدی فولاد صنعت

صادرات شمش فولادی

افزایش 5.1 میلیون تن صادرات شمش فولادی

رشد صادرات شمش فولادی (بیلت و بلوم و اسلب) در نیمه اول امسال
به حدذود پنج میلیون و ۱۳۶ هزار تن رسید.
که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش ۱۲ درصدی را نشان می‌دهد.

میزان صادرات اسلب :

آمارها نشان می هد که در دوره یاد شده گویای این است که سهم بیش از ۷۶ درصدی بیلت و بلوم از صادرات شمش فولادی در حدود سه میلیون و ۹۲۷ هزار تن است، در حالی که در دوره مشابه پارسال این میزان چهار میلیون و ۹۵ هزار تن بوده که امسال چهار درصد کاهش را نشان می دهد.

براساس همین آمار مورد بررسی شده در دوره این گزارش یک میلیون و ۲۰۹ هزار تن نیز
شمش اسلب صادر شد ه است.
که در مقایسه با رقم یک میلیون و ۷۲۶ هزار تن مربوط به ۱۰ ماهه ۹۸ کاهشی به میزان ۳۰ درصد را نشان
می دهد.

میزان صدور محصولات فولادی :

صادرات محصولات فولادی در نیمسال اول امسال به رقم حدود دو میلیون و ۳۷۳ هزار تن رسید
و در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته که دو میلیون و ۹۸۴ هزار تن رسید .
که افت ۲۰ درصد رانشان می دهد.

داریوش اسماعیلی معاونت قبلی امور معادن وصنایع معدنی وزارت صنعت در ابتدای امسال وعده داد که تولیدات صنایع معدنی تا پایان ۱۳۹۹ به افزایش ۲۵ درصدی خواهد رسید.
در این میان آمار ها نشان می دهد که در۱۰ ماهه پارسال میزان صادرات شمش فولادی به رقم پنج میلیون و ۸۲۱ هزار تن رسید.

در انتها می توان به این نکته اشاره کرد که ایران اکنون در بین ۱۰ فولاد ساز جهان جای دارد
که در سال ۱۴۰۴ با دستیبابی به ظرفیت ۵۵ میلیون تن، انتظار می رود به رتبه هفتم برسد. 

منبع خبر : سایت اخبار فولاد