شبکه پیش جوش فولادی سبک (مش سبک)

قیمت:

مش که با عنوان توری جوشی نیز شناخته می شود، به صورت شبکه ای تولید می گردد و در طول و عرض بصورت نقطه ای جوش می شود.

(شبکه پیش جوش فولادی (مش سنگین

قیمت:

مش که با عنوان توری جوشی نیز شناخته می شود، به صورت شبکه ای تولید می گردد و در طول و عرض بصورت نقطه ای جوش می شود.

محصولات تصادفی