سیم خاردار

ردیفمحصولنوعضخامت مفتولضخامت خارنوع گالوانیزهوزنمحل بارگیریواحد قیمتقیمتثبت سفارش
1سیم خاردار سوزنیخطی2.5 mm2 mmگرم22 kgتهرانکیلوگرم22000سبد خرید
2سیم خاردار سوزنی قطر 60 سانتی مترحلقوی2.5 mm2 mmگرم7 kgتهرانکلاف225000سبد خرید
3سیم خاردار سوزنی قطر 90 سانتی مترحلقوی2.5 mm2 mmگرم10 kgتهرانکلاف270000سبد خرید
4سیم خاردار حلقوی تبری قطر 60 سانتی مترحلقوی2.5 mm2 mmگرم8 kgتهرانکلاف330000سبد خرید
5سیم خاردار حلقوی تبری قطر 90 سانتی مترحلقوی2.5 mm2 mmگرم10 kgتهرانکلاف420000سبد خرید
آخرین به روزرسانی قیمت :1400/06/29- ساعت 13:30