رابیتس

ردیفمحصولوزنچشمهستونطول × عرضمحل بارگیریواحد قیمتقیمتثبت سفارش
1رابیتس 400 گرم400 gr3955×220 cmتهرانبرگ6990
2رابیتس 570 گرم570 gr31355×220 cmتهرانبرگ9590
3رابیتس 720 گرم720 gr3955×220 cmتهرانبرگ9090
4رابیتس 800 گرم800 gr3955×220 cmتهرانبرگ9190
5رابیتس 880 گرم880 gr21355×220 cmتهرانبرگ10390
6رابیتس 930 گرم930 gr31155×220 cmتهرانبرگ10590
7رابیتس 1020 گرم1020 gr31355×220 cmتهرانبرگ11790
8رابیتس 1130 گرم1130 gr31355×220 cmتهرانبرگ12690
9رابیتس 1300 گرم1300 gr31355×220 cmتهرانبرگ14590
10رابیتس 1350 گرم1350 gr31355×220 cmتهرانبرگ15090