رابیتس

ردیفمحصولوزنچشمهستونطول × عرضمحل بارگیریواحد قیمتقیمتثبت سفارش
1رابیتس 440 گرم440 gr3960×240 cmتهرانبرگ20300سبد خرید
2رابیتس 600 گرم600 gr3960×240 cmتهرانبرگ21150سبد خرید
3رابیتس 800 گرم800 gr31360×240 cmتهرانبرگ22150سبد خرید
4رابیتس 850 گرم850gr31360×240 cmتهرانبرگ25650سبد خرید
5رابیتس 880 گرم880 gr31360×240 cmتهرانبرگ34750سبد خرید
6رابیتس 950 گرم950 gr31360×240 cmتهرانبرگ32650سبد خرید
7رابیتس 1020 گرم1020 gr31360×240 cmتهرانبرگ37250سبد خرید
8رابیتس 1120 گرم1120 gr31360×240 cmتهرانبرگ39850سبد خرید
9رابیتس 1380 گرم1380 gr31360×240 cmتهرانبرگ41800سبد خرید
آخرین به روز رسانی قیمت : 1400/01/25- ساعت 13:00