رابیتس

ردیفمحصولوزنچشمهستونطول × عرضمحل بارگیریواحد قیمتقیمتثبت سفارش
1رابیتس 410 گرم410 gr3955×220 cmتهرانبرگ9760سبد خرید
2رابیتس 600 گرم600 gr3955×220 cmتهرانبرگ11560سبد خرید
3رابیتس 700 گرم700 gr3955×220 cmتهرانبرگ12560سبد خرید
4رابیتس 800 گرم800 gr3955×220 cmتهرانبرگ13060سبد خرید
5رابیتس 840 گرم840 gr31355×220 cmتهرانبرگ15560سبد خرید
6رابیتس 960 گرم960 gr21355×220 cmتهرانبرگ15860سبد خرید
7رابیتس 1050 گرم1050 gr31355×220 cmتهرانبرگ17560سبد خرید
8رابیتس 1120 گرم1120 gr31355×220 cmتهرانبرگ18360سبد خرید
9رابیتس 1300 گرم1300 gr31355×220 cmتهرانبرگ21060سبد خرید
10رابیتس 1380 گرم1380 gr31355×220 cmتهرانبرگ22060سبد خرید