توری مرغی

ردیفمحصولطولعرضوزنچشمهمحل بارگیریواحد قیمتقیمتثبت سفارش
1توری مرغی عرض 90 وزن 4.5kg45 m90 cm4.5 kg3.4 inchتهرانرول140000سبد خرید
2توری مرغی عرض 120 وزن 5.5 kg45 m120 cm5.5 kg3.4 inchتهرانرول180500سبد خرید
3توری مرغی عرض 120 وزن 6 kg45 m120 cm6 kg3.4 inchتهرانرول200500سبد خرید
4توری مرغی عرض 120 وزن 7 kg45 m120 cm7 kg1 inchتهرانرول212500سبد خرید
5توری مرغی عرض 120 وزن 8 kg45 m120 cm8 kg1 inchتهرانرول287500سبد خرید
آخیرن به روز رسانی قیمت 99/7/30- ساعت 10:30