توری مرغی

ردیفمحصولطولعرضوزنچشمهمحل بارگیریواحد قیمتقیمتثبت سفارش
1توری مرغی عرض 90 وزن 4.5kg45 m90 cm4.5 kg3.4 inchتهرانرول165000سبد خرید
2توری مرغی عرض 120 وزن 5.5 kg45 m120 cm5.5 kg3.4 inchتهرانرول170000سبد خرید
3توری مرغی عرض 120 وزن 6 kg45 m120 cm6 kg3.4 inchتهرانرول175000سبد خرید
4توری مرغی عرض 120 وزن 7.4kg45 m120 cm7.4 kg1 inchتهرانرولتماس بگیریدسبد خرید
5توری مرغی عرض 120 وزن 7.5 kg45 m120 cm7.5 kg3.4 inchتهرانرول190000سبد خرید
6توری مرغی عرض 120 وزن 9.5 kg45 m120 cm9.5 kg3.4 inchتهرانرول242000سبد خرید