توری مرغی

ردیفمحصولطولعرضوزنچشمهمحل بارگیریواحد قیمتقیمتثبت سفارش
1توری مرغی عرض 90 وزن 4.5kg45 m90 cm4.5 kg3.4 inchتهرانرولتماس بگیریدسبد خرید
2توری مرغی عرض 120 وزن 4.5kg45 m120 cm4.5 kg3.4 inchتهرانرولتماس بگیریدسبد خرید
3توری مرغی عرض 120 وزن 5.8kg45 m120 cm5.8 kg3.4 inchتهرانرول125000سبد خرید
4توری مرغی عرض 120 وزن 7.4kg45 m120 cm7.4 kg1 inchتهرانرول150000سبد خرید
5توری مرغی عرض 120 وزن 8.5kg45 m120 cm8.5 kg3.4 inchتهرانرول195000سبد خرید
6توری مرغی عرض 120 وزن 9.5 kg45 m120 cm9.5 kg3.4 inchتهرانرولتماس بگیریدسبد خرید