الکترود

ردیفمحصولسایزمحل بارگیریواحد قیمتقیمتثبت سفارش
1الکترود 3 میکا E60133تهرانکیلوگرم23000سبد خرید
2الکترود 4 میکا E60134تهرانکیلوگرم23000سبد خرید
3الکترود 3 آما E60133تهرانکیلوگرم23000سبد خرید
4الکترود 4 آما E60134تهرانکیلوگرم23000سبد خرید
آخرین به روز رسانی قیمت :99/10/30- ساعت 10:40