الکترود

ردیفمحصولسایزمحل بارگیریواحد قیمتقیمتثبت سفارش
1الکترود 3 میکا E60133تهرانکیلوگرملطفا تماس بگیرید
2الکترود 4 میکا E60134تهرانکیلوگرملطفا تماس بگیرید
3الکترود 3 آما E60133تهرانکیلوگرملطفا تماس بگیرید
4الکترود 4 آما E60134تهرانکیلوگرملطفا تماس بگیرید